Wij staan voor privacy en autonomie in de zorg

Over ons

Wij staan voor een wereld waarin zorgverleners en patiënten de regie voeren over waar medische gegevens staan, wie ze beheert, en met wie ze gedeeld worden. Grootschalige, centraal georganiseerde systemen sluiten nooit optimaal aan bij het zorgproces. Ook beschermen grootschalige systemen privacy en vertrouwelijkheid niet zo goed dan wanneer de regie bij zorgverlener en patiënt ligt. In de zorg is maatwerk noodzakelijk voor optimale zorg aan de patiënt. Wij geloven systemen voor zorgcommunicatie zowel gemakkelijk als veilig kunnen werken. Daarom pleiten wij voor nieuwe, decentrale standaarden die eenvoudig het zorgproces ondersteunen en waarbij de regie bij jou als patiënt ligt, samen met de zorgverleners die je vertrouwt.

De zorgverlener met wie je in de spreekkamer zit moet met jou kunnen beslissen welke gegevens noodzakelijk zijn om te delen - met wie, wanneer, en voor hoe lang. We willen dat jouw zorgverlener deze afspraak ook echt kan waarmaken, zodat jij op vertrouwelijkheid kunt rekenen. Om dit te kunnen doen moet de zorgverlener - decentraal - zelf de knoppen in handen hebben. Zo kan de vraag welke gegevens met wie gedeeld worden flexibel in het zorgproces worden bepaald, door zorgverleners die je kent en die je vertrouwt.

We staan kortom voor decentrale systemen die een verlengstuk zijn van de professionele bevoegdheden van artsen, met optimale controle voor de patiënt en de zorgverlener over de uitwisseling van medische gegevens.

Rechtsvorm en de doelen van de stichting

Decozo is een stichting zonder winstoogmerk, die een ANBI status beoogt. De doelen zijn statutair vastgelegd en betreffen het behartigen van privacybelangen in de zorg door middel van, onder meer, het stimuleren van decentrale standaarden met een zeer hoog niveau van beveiliging. We zullen voor deze standaarden een governance structuur vormgeven, waardoor mensen erop kunnen vertrouwen dat de doelen van privacybescherming duurzaam op de lange termijn gewaarborgd blijven. We zullen de samenwerking zoeken met zoveel mogelijk partijen om decentrale standaarden breder in de zorg inzetbaar te maken.

Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hieronder vindt u de laatste artikelen.

Klik hier voor alle nieuwsartikelen.

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:

Contact

U kunt ons bereiken via bovenstaande mailadressen als u interesse heeft in de stichting. Onze algemene contactgegevens vindt u hieronder.