Onze visie

Zorggegevens zijn gegevens die je niet zomaar deelt. Ze gaan over wie je bent en hoe je je voelt: over jouw ziektes, over jouw relaties, over wat je nodig hebt. Je vertrouwt deze gegevens alleen toe aan jouw zorgverleners.

Het is dus logisch dat jouw gegevens niet zomaar voor iedere willekeurige zorgverlener in te zien zijn. Dat ze alleen gedeeld worden als dat nodig is voor jouw zorg. Dat gegevens niet onnodig kwetsbaar worden gemaakt door ze te lang, met teveel mensen te delen. Dat delen volgens de hoogste veiligheidsstandaarden plaatsvindt om het risico op hacken zo klein mogelijk te maken.

Stichting Decentrale Communicatie in de Zorg (Decozo) bevordert dat jij en jouw zorgverlener grip hebben en houden op je gegevens, middels daartoe ontwikkelde standaarden. Kernprincipe is dat alleen jouw zorgverleners toegang krijgen, en dat je gezondheidsinformatie niet buiten jouw zicht gaat rondzwerven. Zodat altijd duidelijk is wie toegang gekregen heeft en wie data heeft opgehaald. Tegelijkertijd moeten er wel actuele gegevens beschikbaar zijn.

Dit is nu niet de praktijk in de zorg. Of het gaat stroef en ouderwets - op papier of per fax. Of het gaat onnodig onveilig en grootschalig zonder dat je controle hebt over de data. Wij willen het alternatief zijn voor wie zijn verhaal niet steeds opnieuw wil vertellen aan zorgverleners, maar wel wil dat het medisch beroepsgeheim in het digitale tijdperk in stand blijft.

Daarom legt Stichting Decozo vast waar data delen in de zorg in elk geval aan moet voldoen. Zodat jij je er veilig bij voelt en zodat zorgverleners goed hun werk kunnen doen. Dit zijn onze kernprincipes:

Wij willen dat er ICT-oplossingen komen die voldoen aan deze kernprincipes, en dat de zorgsector en de overheid ruimte biedt voor de implementatie hiervan. Er moeten altijd manieren zijn om gegevens binnen de behandelrelatie te delen, zonder dat je meteen toestemming moet geven voor het breed openzetten van je medische gegevens. Door toegang smal te houden verklein je de kans op hacken, en vergroot je het vertrouwen in de zorg. Dat is belangrijk voor ons allemaal, om te beginnen voor de patient en diens zorgverlener.

Daarom is onze boodschap aan alle beleidsmakers in de zorg: investeer in toekomstbestendige systemen die gezondheidsgegevens gericht en zo veilig mogelijk delen. Dit kan via decentrale standaarden zodat gegevens niet buiten jouw zorgproces beschikbaar zijn. Burgers, zorgverleners en het parlement vragen hier al jaren om. Op deze manier kan iedereen worden meegenomen worden in de digitalisering van de zorg, zonder dwang te ervaren om gegevens breder open te zetten dan nodig.

De techniek bestaat al. Nu is het tijd om te zorgen voor zorgbrede realisatie!

Terug