Brief aan het ministerie van VWS over het programma Medicatieoverdracht

Samen met een aantal leveranciers uit de Nuts community heeft Decozo een brief gestuurd aan de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie en de Directie Informatiebeleid van het ministerie van VWS met het verzoek om een gesprek over het programma Medicatieoverdracht dat het ministerie uitvoert. In deze brief doen we een beargumenteerde oproep tot het openstellen van medicatie-gerelateerde programma's (waaronder de Kickstart Medicatieoverdracht) voor het toepassen van decentrale open standaarden en voorzieningen. Hiermee kan worden voldaan aan wetgeving en de beleidsdoelen voor decentrale oplossingen en wordt ruimte gecreëerd voor meer flexibiliteit en keuzevrijheid voor leveranciers, zorgaanbieders en patiënten.

Volg deze link om de brief te lezen.

Naar overzicht