Reactie op wetsconsultatie verzamelwet VWS-III

Samen met burgerrechtenorganisaties Platform Burgerrechten en Stichting KDVP heeft Decozo een reactie ingestuurd op de internetconsultatie voor de verzamelwet gegevensverwerking VWS-III. We vinden de manier waarop de randvoorwaarden en toepassing van online toestemmingsvoorzieningen (OTVs) wordt beschreven en gereguleerd veel te beperkt, terwijl er wel een grondslag voor de verwerking van het BSN in zulke voorzieningen wordt geregeld. We bepleiten dat er een integraal wetsvoorstel komt dat de functie en werking van het beoogde OTV (Mitz) binnen het door VWS voorziene Landelijk Dekkend Netwerk voor zorgcommunicatie volledig beschrijft, in plaats van in een veel te beknopte verzamelwet. Dit zodat er een afdoende inhoudelijk parlementair debat over dit uitwisselingssysteem gevoerd kan worden. De reactie vanuit het Platform Burgerrechten vind je hier. De brief die Decozo hierover stuurde aan de Tweede Kamer vind je hieronder.

Volg deze link om de brief te lezen.

Naar overzicht