Brief aan de AP

Decozo heeft op 9 juni een brief aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gestuurd. Hierin uiten we, mede ook namens een aantal privacy organisaties, onze zorgen over het centrale toestemmings registratie systeem Mitz, en dan met name over de mogelijkheid dat een arts ter plekke toestemming kan registreren om direct gegevens op te kunnen vragen. We stellen voor om een afspraak te maken om dit gezamenlijk toe te lichten.

Volg deze link om de brief te lezen.

Naar overzicht