Stichting opgericht

Op 29 maart 2022 is de stichting Decentrale Communicatie in de Zorg (DECOZO) opgericht. De stichting heeft tot doel het bevorderen van decentrale standaarden. Kenmerkend is dat deze een hoge mate van regie bieden aan patient en professional. De controle hierover ligt decentraal, bij de arts en de patient.

De stichting vindt het bevorderen van decentrale standaarden belangrijk, omdat alleen hiermee op de lange termijn gewaarborgd blijft dat uitwisseling van gegevens daadwerkelijk aan de behoeften van zorgverleners en patienten blijft voldoen. En niet dat allerlei andere belangen gaan spelen die de mate van toegang bepalen, waardoor de ontsluiting van gegevens wordt opgerekt voor allerlei doeleinden, met als gevolg dat deze gegevens aan onnodige risico's worden blootgesteld. Het medisch beroepsgeheim en de privacy van patienten zijn te belangrijk om dit te riskeren.

Het bestuur gaat snel aan de slag met het vormgeven van een governance structuur voor het beheer van decentrale standaarden. Wanneer er actuele zaken spelen die aandacht behoeven, pakt de stichting dat uiteraard ook op. Het bestuur heeft er zin in. Meer weten? Neem contact met ons op, onze gegevens staan op de contactpagina.

Naar overzicht