Gesprek met de AP

Op 4 april hadden wij een gesprek gehad met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), als vervolg op het gesprek van 1 december, samen met enkele privacy organisaties. We hebben aan de hand van enkele voorbeelden: gegevensuitwisseling binnen het behandelproces, en spoed - toegelicht hoe decentrale communicatie in de praktijk kan werken en werkt. Hierbij zijn Nuts en push autorisatie als voorbeelden genoemd van systemen die zich reeds in een aantal situaties bewezen hebben.

Er is uitgelegd hoe decentrale gegevensuitwisseling (wat werkt via decentrale uitwisseling van autorisaties) kan werken in verschillende complexe situaties in de zorg. Deze uitleg kwam goed over. Daarnaast hebben we een oproep gedaan om te helpen stimuleren dat decentrale systemen meegenomen worden in (overheids)programma's in de zorg.

Naar overzicht